Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

Gia nhập & phát triển cùng Nội thất Kenli, với thu nhập cao, nhiều cơ hội thăng tiến và môi trường làm việc không ngừng sáng tạo - phát triển.

 

 

 

x

  • facebook
    094 920 8008
    zaloskype

  • facebook
    094 590 8008
    zaloskype