Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

Gia nhập & phát triển cùng Nội thất Kenli, với thu nhập cao, nhiều cơ hội thăng tiến và môi trường làm việc không ngừng sáng tạo - phát triển.

 

 

 

Liên hệ
x
Tư vấn ngay
x