Nhân viên Kenli tự tay làm bánh đón Tết Hàn thực

Nhân viên Kenli tự tay làm bánh đón Tết Hàn thực

Tết Hàn thực người người nhà nhà cùng làm bánh trôi, bánh chay đón Tết Hàn thực và Kenli cũng không phải ngoại lệ.

Tạm dừng công việc 30 phút, các nhân viên rời bàn giấy cùng nhau làm bánh rất vui vẻ. Tự tay mọi người nặn lên những chiếc bánh trôi, bánh chay tròn vo, xinh xắn.

Với cách làm đơn giản lại không tốn quá nhiều thời gian, việc tự tay làm bánh vừa vui vẻ, thư giãn vừa giúp gắn kết các nhân viên. Sau một thời gian hì hụi nhạo nặn, luộc bánh cuối cùng cũng có thành phẩm. May quá bánh không vỡ cái nào, cùng chén thôi!! Mời mọi người cùng thưởng thức với đại gia đình Kenli nhé!

Nhân viên Kenli đón tết hàn thực

Nhân viên Kenli đón tết hàn thực

Nhân viên Kenli đón tết hàn thực

Nhân viên Kenli đón tết hàn thực

Nhân viên Kenli đón tết hàn thực

Chủ tịch cũng xắn tay nặn bánh cùng các chị em

Nhân viên Kenli đón tết hàn thực

Nhân viên Kenli đón tết hàn thực

Check-in nào

Nhân viên Kenli đón tết hàn thực

Nhân viên Kenli khéo tay phết

Nhân viên Kenli đón tết hàn thực

Vớt bánh ra thôi

Nhân viên Kenli đón tết hàn thực

Thành quả đây!!!

 

nhân viên Kenli đón tết hàn thực

Chén thôi!!

NGƯỜI NỔI TIẾNG Nói gì về Kenli

Liên hệ
x
Tư vấn ngay
x