Sofa EE87, bàn trà Turner tại nhà anh Công

Sofa EE87, bàn trà Turner tại nhà anh Công