Sofa EE27, bàn BABA và Concorde Grace tại nhà chị Hà

Sofa EE27, bàn BABA và Concorde Grace tại nhà chị Hà