Sofa M&D E130, bàn trà BaBa, bàn ghế ăn Howard Grace – Nhà chị Trang khu Vinhome Green Bay, Hà Nội

Sofa M&D E130, bàn trà BaBa, bàn ghế ăn Howard Grace – Nhà chị Trang khu Vinhome Green Bay, Hà Nội