Doanh nhân Tuấn Phạm

Kenli có sự nhiệt thành và tâm huyết, tôi đã làm nội thất 4 tầng nhà, 1 hệ thống văn phòng và cũng đã giới thiệu bạn bè qua đây sắm nội thất. Chúc Kenli tiếp tục phát triển.